Interview with Sofia Tchkonia
Interview with Sofia Tchkonia
Interview with Sofia Tchkonia

Source: http://www.elle.it/Moda/intervista-Sofia-Tchkonia-be-next-paris-2014-parigi-fashion-week-moda-giovani-talenti-georgia-est-europa